Mežu apsaimniekotājiem

Meža zemju auglības uzlabošanai

kalkosana mezs

Meža zemju auglība

Latvijas lepnums ir skaistie meži. Mežsaimniecības mērķis ir nodrošināt meža kā kapitāla vērtības palielināšanos, izveidojot augstražīgas, kvalitatīvas un vitālas mežaudzes. Protams, tikpat būtiski ir arī saglabāt bioloģisko daudzveidību visos mežos, jo to ekosistēmai ir liela loma augsnes, ūdeņu un ainavu aizsardzībā.

Latvijas pētījumu dati liecina, ka bezperspektīvas egļu audzes katrā mežniecībā aizņem aptuveni 500 ha. Vislielākās platības (vidēji 68%) patlaban ir paaugstināta riska audzes. Šo audžu vidējais vecums ir 38 gadi, un nav lietderīga šo audžu saglabāšana līdz 80 gadu vecumam.

Novērots, ka sliktākais augšanas potenciāls ir tieši kūdreņos.
Sausieņu mežos un āreņos labo nogabalu skaits ir gandrīz divreiz lielāks par bezperspektīvo nogabalu skaitu.
Vēsās, mitrās augsnēs tās koloīdi absorbē daudz ūdeņražu jonu un maz kalcija, magnija un sevišķi – kālija katjonus.

Siltās un sausās augsnēs ir vairāk absorbēti kalcija, magnija un kālija joni, mazāk ūdeņraža. Organiskās vielas sadalīšanās augsnē (kūdreņos) veicina tās paskābināšanos. To izraisa organiskās skābes, kas veidojas sadalīšanās procesā. Augsnes paskābināšanos veicina arī ogļskābās gāzes šķīšana ūdenī un ogļskābes veidošanās, kā arī slāpekļa un sēra savienojumu nokļūšana augsnē ar skābajiem atmosfēras nokrišņiem. Skābās augsnēs augošās kokaugu sugas ir mazāk vērtīgas izmantojamo kokmateriālu ziņā. Arī tām novērojams kalcija trūkums, īpaši pirmos piecus attīstības gadus. Skujas brūnē, zari veidojas nepilnīgi, veidojas melnie zari.
Šīs pazīmes norāda uz to, ka koka augšanas temps ir palēnināts un iegūstamais materiāls būs zemākas kvalitātes.

Kalcijs kokaugiem, tāpat kā laukaugiem, ir nozīmīgs šūnapvalku veidošanā, radot izturīgu stumbru un šķiedru. Turklāt augsnes paskābināšanās atstāj negatīvu ietekmi turpmāk uz veģetāciju un ilgtermiņā uz augsnes produktivitāti.

Arī jaunaudzēm un stādaudzētavām nepieciešams kaļķis

Kalcija avots
tas apgādā augsni ar barības vielām, kas nodrošina augu un jauno koku veselīgu augšanu
Augsnes auglība
kaļķis labvēlīgi ietekmē augsni, neitralizē kaitīgās skābes un atjauno humusu, padarot augsni auglīgāku
Skābums
kaļķis palīdz cīnīties ar skābā lietus ietekmi

Jautājiet mums

Ja vēlaties saņemt piedāvājumu vai uzzināt vairāk par Sātiņu kaļķa produktu kvalitātes rādītājiem vai piemērotību mežu kaļkošanai - lūdzu sazinieties ar mums:


uldis.spelmanis@satini.lv
29254833