Ilgtspējīgai SAIMNIEKOŠANAI

Kaļķakmens

Kāpēc kaļķakmens ir tik nepieciešams

Kaļķis - no betona līdz pārtikas ražošanai

Kaļķakmens ir viens no Latvijā vērtīgākajiem iegūstamajiem derīgajiem izrakteņiem, ar visplašāko pielietojumu tautsaimniecībā. Būvniecībā – neviena īsta māja nav uzcelta bez kaļķa. Lauksaimniecībā – lai augsnes būtu ilgstoši auglīgas un nenoplicinātos pat pie intensīvas saimniekošanas – tās ir jākaļķo. Lopkopībā – kalcijs ir nepieciešams dzīvnieku veselībai, produktivitātei un ražībai – gan liellopiem, gan vistām. Pārtikas un higēnas rūpniecībā – krēmi, vitamīni un pat kūka uz dzimšanas dienas galda.

Kaļķis pāri visam!

Vai Tu zināji? - jeb interesanti fakti par kaļķi

Kalciju pazina jau senie romieši, kuri kalcija oksīdu izmantoja kaļķa pagatavošanai.
Atsevišķi kalciju pirmoreiz ieguva sers Hamfrijs Deivijs 1808. gadā.
No ne-piena produktiem visvairāk kalcija ir sardīņu eļļā.
Kalcijs veido apmēram 2% no cilvēka ķermeņa svara